SPRAWDŹ STATUS NAPRAWY

Identyfikator naprawy można znaleźć na potwierdzeniu otrzymanym od serwisu w momencie oddawania urządzenia do naprawy.

SPRAWDŹ GWARANCJĘ URZĄDZENIA

Jeśli jest to telefon, możemy odczytać jego numer IMEI wciskając kolejno *#06#. Numery seryjne innych urządzeń powinny być łatwe do znalezienia na obudowie.